A repülőgép egyensúlya

A repülőgép egyensúlya

Posted by Prof on k, 01/01/2008 - 15:30 in

Egy test egyensúlyi állapota 3 féle lehet:

Stabil: Az egyensúlyi állapot akkor stabil, ha a testet kissé kimozdítva, a ráható erők hatására eredeti helyzetébe igyekszik visszatérni.

Bizonytalan: Ha az egyensúlyi helyzetből való kimozdítás után a kimozdulást az erők még tovább növelik.

Közömbös: Ha test a kimozdítás után új helyzetében is egyensúlyban marad.

A repülőgépeknél is beszélhetünk stailításról. A repülőgépet akkor nevvezzük stabilnak, ha miután valamiféle zavaró hatás (pl széllökés), az eredeti helyzetéből kimozdította, kormánykitérítés nélkül rövid idő alatt magától visszatér abba.

Ha a repülőgép a zavarás után kormánykitérítés nélkül nem tér vissza eredeti helyzetébe, hanem a zavarás hatására felvett új helyzetében repül tovább, akkor indiferens egyensúlyi helyzetven van.

Ha viszont a zavarás hatásra megkezdett mozgást minden további külső ok nélkül folytatja,a a gép labilis.

A repülőgép a szabad testekhez hasonlóan viselkedik, és ezért:

1. mozgási pályaként a gép tömegközzéppontjának pályáját tekintjük.
2. a tömegközépponton kívül ható erők nyomatékának hatására a tömegközépponton áthaladó tengely körül elfordulni igyekszik.

Egyenesvonalú repülés közben azt az állapotot nevezzük a repülőgép egyensúlyának, amikor a gépre ható erők semmilyen irányú elfordulási hajlamot nem váltanak ki.

A szárazföldi és vizi járművek csak a föld vagy a víz felszínén, egyetlen síkban mozognak. A repülőgép evvel szemben felfelé és lefelé is, tehát a tér minden irányában. Ezért mondjuk, hogy a mozgása térbeli. Igen fontos tulajdonsága, hogy a haladási irányban való mozgáson kívül három, a tömegközéppontján átmenő, egymásra merlőeges tengeyl körül is elfordulhat.

A törzs orrát a tözs végével összekötő egyenes a gép hossztengelye, erre merőleges a szárnyvégtől szárnyvégig húzódó kereszttengely, végül mindkettőre merőleges a függőleges tengely.

A kereszttengely körüli stabilítást hosszstabilításnak nevezzük. A repülőtulajdonságok szempontjából ez a legjelentősebb. A kereszt- és az iránystabilítás általában már a repülőgép szimetrikus kialakítása miatt biztosítottnak tekinthető, és jelentőségük az előbbihez viszonyítva másodrendű.