Műszaki adatok

Műszaki adatok

Posted by Prof on sze, 12/19/2007 - 18:01 in

A műszaki adatokból a gépre jellemző méreteket, súlyokat ismerhetjük meg. Ezek a következők:

Fesztáv (b): a két szárnyvég egymástól való távolsága méterben.

Hossz (l): a törzs hossza az orrkupak csúcsától az oldalkormány végéig méterben.

Magasság (h): a földön álló repülőgép talajtól mért legmagasabb pontja méterben.

Szárnyfelület (A): a szárny alaprajzi területe a törzs által elfoglat részt is beleértve négyzetméterben.

Oldalviszony vagy karcsúság (λ=b2/A): a fesztáv négyzetének és a szárny felületének a hányadosa . Dimenzió nélküli szám.

Profil: a szárny hosszanti metszetének alakja, a megfelelő profil családból (Göttingen, NACA, Eppler, Wortmann) kiválasztva.

Üres súly (Gü): a repülőgép ülésterhelés nélküli súlya.

Ülésterhelés: a pilóta és az ejtőernyő súlya.

Repülési súly (Gö vagy G): a repülőgép súlya az ülésterheléssel.

Törőterhelési többes (n*j): a terhelési többszörös szorozva a biztonsági számmal.