Alakváltozás

Alakváltozás

Posted by Prof on k, 05/27/2008 - 16:55 in

Az erő fogalmát úgy határozzuk meg, hogy mozgást vagy alakváltozást okoz. A repülőgép szerkezeti kialakítása szempontjából vizsgálat tárgyává tesszük az alakváltozás lényegét és lefolyását.

Az erők hatására a szilárd testek alakjukat, méretüket változtatják, eltörhetnek szétszakadhatnak. A szerkezetek anyagát és méreteit úgy kell megválasztani, hogy a repülőgép alakja, mérete ne vagy a kívánt módon változzon, illetve törés ne fordulhasson elő.

Az erő hatására létrejövő igénybevételekkel, alakváltozásokkal, a testek méreteinek megállapításához szükséges összefüggésekkel a mechanika egyik ága, a szilárdságtan foglalkozik.

A repülőgép tervezése folyamán szilárdsági számításokkal állapítják meg:
- az alkatrészekre, szerkezetekre ható erőket,
- erők okozta igénybevételeket,
- a fellépő legnagyobb erő nagyságát és helyét,
- az iénybevétel a megengedett határon belül van-e.