A lamináris és a turbulens áramlás

A lamináris és a turbulens áramlás

Posted by Prof on cs, 02/28/2008 - 19:23 in

Az áramlás szerkezete szerint két féle áramlási formát különböztetünk meg.

A lamináris áramlásban a folyadékrészecskék rendezetten haladnak az áramvonal mentén, egymás mellett annélkül, hogy egymással összekeverednének. Egynes csőben például az áramvonalak árhuzamosak a cső középvonalával. Ilyen lamináris csak viszonylagos kis sebességek esetén lép fel és alklmanként a természetben is megfigyelhető. Ha például egy vízcsap csak kissé van megnyitva, akkor a kifolyó vízsugár sima, egyenletes, lamináris áramlásban van.

A turbulen áramlás: míg a lamináris áramlásban a részecskék csak haladó mozgást végeznek, nagyobb sebességek esetén már az áramlás irányára merőlegesen is mozognak. Ilyenkor rendezetlen, gomolygó vagy turbulens áramlásról beszélünk. Turbulens áramlásban a részecskék ide-oda mozgása következtében az egymásmelletti folyadékrétegek összekeverednek. Míg a laminárois áramlásban az áramrészecskék valóságos pályája az áramvonallal egybeesik, addig turbulens áramlásban a részecské mozgása csak összeségében mutatja az áramvonalat. Ha lamináris áramlásba festékport szórunk, az a folyadékot egymással párhuzamos csíkokban festi meg, turbulens áramlásban viszont a festék a vízzel elkeveredik és zavaros képet mutat.

Leggyakrabban turbulens áramlással találkozunk. Ha az előbbi példánkban szereplő vízcsapot továbbnyitjuk, akkor az áramlási sebesség növekedésével a vízsugár hirtelen turbulensé vállik, és nyugtalan, rendezetlen áramlásba ömlik.

A vitorlázórepülésben a sebességek viszonylag kicsik, ezért a két áramlási megkülönböztetése éppen itt fontos.